Prisoplysninger


Salærfastsættelse:

En advokat må kræve vederlag for sit arbejde ud fra, hvad der kan anses for rimeligt, retsplejelovens §126, stk. 2.
En af kontorets vigtigste målsætninger er at yde klienterne en høj faglig juridisk rådgivning, udført hurtigt og effektivt således, at der skabes størst mulig merværdi for klienten. Dette kan kun opnås ved et velorganiseret kontorhold, opdateret IT-teknologi, efteruddannelse mv. - alt sammen noget, der - på den ene side - koster penge, men som -  på den anden side - sikrer en for klienten effektiv og økonomisk sagsbehandling.
Salærfastsættelsen sker i overrensstemmelse med de advokat etiske regler på baggrund af følgende parametrer:


   • Tidsforbruget, der er anvendt på sagen.

   • Ansvaret, der er forbundet med sagen.

   • Sagens betydning for klienten.

   • Sagens hastende karakter.

   • Sagens kompleksitet og omfang.

   • Det opnåede resultat.


Salærtaksten udgør kr. 2.875,- incl. moms. pr. time


Faste priser:

For nedennævnte ydelse gælder følgende faste priser:


Køb af bolig og sommerhuse:
Boligrådgivning inkl. digital registrering af skøde i henhold til koncept fra Danske Boligadvokater afregnes sædvanligvis med kr. 10.000,-.
Boligrådgivning vedrørende liebhaver-ejendomme hvor købesummen overstiger kr. 3.500.000,- afregnes dog sædvanligvis med kr. 13.000,-.


Køb af grunde
Rådgivning inkl. digital registrering af skøde i henhold til koncept fra Danske Boligadvokater afregnes sædvanligvis med kr. 7.500,-.


Køb af erhvervs- og landbrugsejendomme
Rådgivning i forbindelse med køb af erhvervs- og landbrugsejendomme afregnes efter nærmere aftale.


Udfærdigelse af overdragelsesaftale samt digital registrering af ejerskiftet i forbindelse med separation/skilsmisse og samlivsophævelse.
Fra kr. 6.250,-


Digital registrering af skifteretsattester.
Fra kr. 5.000,-


Testamenter.
Fra kr. 5.000,-


Ægtepagter.
Fra kr. 4.000


Overnævnte priser er alle incl. moms.


Incasso.
Fra 1.250,- excl. moms


Stiftelse af selskaber - ApS og A/S
Omfattende rådgivning møde på vort kontor, udarbejdelse af stiftelsesdokument, vedtægter, referat af generelforsamling, registrering i Erhvervs- og selskabsstyrelsen samt indhentelse af sammenskrevet resume herfra mv.
Kr. 6.000,- for et ApS og kr. 11.000,- for et A/S - begge beløb er excl. moms.


Denne side benytter cookies. Nogle cookies er nødvendige i forbindelse med sidens funktionalitet. Du kan slette og blokere cookies fra denne side, men dele af siden vil herefter ikke fungere.